De Stichting PAC (People Arts & Culture)

Stichting PAC is opgericht in oktober 2022 door kunstdocenten en cultuuraanbieders Naomi van Tongeren, Patrick Toet en kunstenaarsduo Marcello en Els. Naomi van Tongeren organiseert al meer dan 15 jaar Graffiti en Street-Art cursussen en Kunstprojecten op en met diverse scholen in verschillende wijken van Den Haag o.a. in samenwerking met Cultuurschakel, De Gemeente Den Haag en verschillende Bibliotheken en wijkcentrums. Stichting PAC is in het leven geroepen ter bevordering en stimulering van talentontwikkeling, diversiteit en samenwerking op cultureel, artistiek en kunstzinnig gebied. Denk hierbij aan kunstprojecten door kinderen en jongeren  in diverse wijken van Den Haag, het ontwikkelen van leerlijnen in samenwerking met het MBO, workshops en cursussen tijdens en na schooltijd in scholen en in bibliotheken en exposities in diverse locaties waaronder in het Atrium Den Haag.

Kunstprojecten Kinderen en jongeren

Stichting PAC inspireert, motiveert en ontwikkelt, in samenwerking met onze partners en scholen, de talenten van kinderen en jongeren op het gebied van beeldende kunst om ze de mogelijkheid te bieden de beste versie van zichzelf te laten worden. Samen met diverse scholen ontwikkelt PAC Graffiti en Street-Art projecten voor verschillende scholen waaronder Mbo-opleidingen in Den Haag. Kortom Stichting PAC wilt iedereen die niet of beperkt deelneemt aan kunst- en cultuuractiviteiten de kans geven en stimuleren om zelf kennis te maken met verschillende kunststijlen waaronder Graffiti en Street-Art. 

Onze beloftes

Stichting PAC houd zich aan de volgende verschillende codes en reglementen;  Code Diversiteit & Inlcusie,

Fair Practice Code   Fair Practice Code wat bestaat uit vijf ijkpunten: solidariteit, diversiteit,  duurzaamheid,  vertrouwen en transparantie. Naast deze vijf kernwaarden heeft de Fair Practice Code drie onderliggende principes, die door alle waarden heen zijn gevlochten: Fair Pay, Fair Share, Fair Chain. Wij vinden deze codes belangrijk omdat ze samen bijdragen aan een gezonde, relevante, transparante en veerkrachtige cultuursector.

Duurzaamheid 

Stichting PAC werkt uitsluitend met milieuvriendelijke en gerecyclede materialen, zoals papier en potloden. Deze producten zijn makkelijker afbreekbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt. Door met deze milieuvriendelijke materialen te werken kunnen wij onze voetafdruk flink reduceren. Stichting PAC werkt zeer zuinig met haar energieverbruik en watergebruik, vaak delen wij locaties of maken gebruik gemeenschappelijke locaties zoals bijvoorbeeld de Bibliotheken. We zorgen voor gescheiden afvalverwerking en reizen over het algemeen als het toelaat met de fiets of openbaar vervoer. 

Jarenlange ervaring en betrouwbaar

Al meer dan 15 jaar verzorgen wij een heel breed aanbod aan kunstprojecten, workshops en cursussen op maat op veel verschillende scholen en locaties in en rond Den Haag. Wij werken uitsluitend met het beste en leukste team van kunstdocenten en tevens zelf Street-Art en Graffiti kunstenaars die een passie hebben voor les geven. PAC wil het culturele platform in Den Haag ondersteunen daar waar ondernemerschap, creatieve initiatieven, inclusie en ontplooiing worden gestimuleerd, gecreëerd en gefaciliteerd. De stichting wil alle lagen van de bevolking (jong, oud, arm en rijk etc.) stimuleren, laten samenwerken en de mogelijkheid bieden om hun creatieve ideeën vorm te geven en uit te kunnen voeren.

Doelen 2023-2028

Stichting PAC werkt op dit moment aan meerdere projecten die allemaal een rol spelen in de culturele wereld van dit moment.

  • PAC-Projecten Kleurkunst in je Wijk! 
  • PAC-Projecten in samenwerking met het MBO

  • Exposities in de wijken
  • Peace Art Culture Award (PAC Award)

  • Internationale samenwerking op projecten
  • YUTAA (Young Urban Talent Art Award)
  • Street-Art Murals
  • Rock History Tour
  • Van Kleur!